Sơn hải bí văn lục

Tên trung: 山海秘闻录, Shanhai Secret News

số tập: 50

Nội dung chính:

Kể về câu chuyện vào năm hỗn loạn, Ye Zhengling, thợ săn quỷ của con trai được Chúa ban cho, vì số phận của quỷ thợ săn ngàn năm, để trấn áp câu chuyện đẫm máu của yêu quái canh giữ nhân loại. Truyền thuyết lâu đời nhất ở Trung Quốc, một thời, lịch sử không thể khôi phục, tất cả đều bị tiêu diệt trong sông dài thời gian, để lại cuốn sách linh tinh cổ nhất "Sơn Hải Kinh

Fist Air Date:
2021

Season 0

Related Shows To

Sơn hải bí văn lục

Reviews for

Sơn hải bí văn lục