Song Thế Sủng Phi Phần 2

Tên Tiếng Trung : 双世宠妃II

Tên Tiếng Anh : The Eternal Love 2

Diễn Viên Chính : Hình Chiêu Lâm vai Liên Thành, Lương Khiết vai Tiểu Đàn

Vương Thụy Xương vai Dịch Hoài

Chung Kỳ vai Phán Nhi

Tôn Nghệ Ninh vai Kính Tâm

Vương Hạo Ca vai  Mặc Tịch Hiên

Fist Air Date:
Chiếu ngày 22/10/2018

Season 0

Related Shows To

Song Thế Sủng Phi Phần 2

Reviews for

Song Thế Sủng Phi Phần 2