Tả Mệnh Sư

Phim truyền hình trung quốc Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu 

Tên TIếng TRung : 写命师, 爱上北斗星男友

Tên Tiếng Anh : The Life Planner,Destiny's Love

Diễn VIên Chính : Từ Lộ vai Văn Tố Tịch

Trương Minh Ân vai Thích Ngữ

Nhâm Ngôn Khải vai Đường Mậu

Ngô Hân vai Thư Manh

Trì Gia vai Lâm Hạo Thụ

Đoạn TIểu Vi vai Vương Tiểu Mê

Lý Tuấn Thần vai Hồ Đông Khải

Tạ Tường Nhã vai Đóa Lạp

Từ Dương vai Hoa Thiếu

 

 

 

 

Fist Air Date:
Chiếu Ngày 13/ 3/2019
Genres:
Ngôn Tình

Season 0

Related Shows To

Tả Mệnh Sư

Reviews for

Tả Mệnh Sư