Tâm Lý Tội Phạm: Tiểu Đội X

Tên Trung:  犯罪心理小组X

Diễn Viên Chính:

Trương Siêu vai Từ Lãng

Mễ Lộ vai Đinh Gia Kỳ

Lý Thần Hạo  vai Đường Sâm

Vương Nhuận Trạch vai Tạ Lỗi

Vương Kim Tâm vai Lý Chinh Nam

 

 

Fist Air Date:
Năm 2018

Season 0

Related Shows To

Tâm Lý Tội Phạm: Tiểu Đội X

Reviews for

Tâm Lý Tội Phạm: Tiểu Đội X