Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2018

Tên Tiếng Trung : 倚天屠龙记

Tên Tiếng Anh : Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre

Số Tập: 50

Diễn VIên Chính : 

Tăng Thuấn Hi vai Trương Vô Kỵ -

Trần Ngọc Kỳ vai Triệu Mẫn -

Chúc Tự Đan vai Chu Chỉ Nhược -

Hứa Nhã Đình vai Tiểu Chiêu -

Tào Hi Nguyệt vai Ân Ly -

Triệu Hàn Anh Tử vai Hoàng Sam Nữ Tử -

Tôn An Khả vai Dương Bất Hối -

Lý Đông Học vai Trương Thúy Sơn -

Trần Hân Dư vai Ân Tố Tố -

Châu Hải My vai Diệt Tuyệt Sư Thái -

Lâm Vũ Thân vai Dương Tiêu

 

Fist Air Date:
Chiếu 27/2/2019
Genres:
Kiếm hiệp

Season 0

Related Shows To

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2018

Reviews for

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2018