Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2018

Tên Tiếng Trung : 倚天屠龙记

Tên Tiếng Anh : Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre

Số Tập: 50

Diễn VIên Chính : Tăng Thuấn Hy, Trần Ngọc Kỳ, Chúc Tự Đan

 

Fist Air Date:
Năm 2018
Genres:
Kiếm hiệp

Season 0

Related Shows To

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2018

Reviews for

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2018