Thập Lý Dương Trường Thập Niên Hoa

Tên Trung: 十里洋场拾年花

Nội Dung CHính: Vào cuối năm 1910 đến năm 1920 Thượng Hải là 1 đô thị phồn hoa .  Phùng Nhất Luân ;à 1 phóng viên săn ảnh về những người nổi tiếng trong xã hội. Câu chuyện về tình yêu và cuộc sống của những Diva thời bấy giờ.

Diễn Viên CHính; Thịnh Nhất Luân, Mục Đình Đình, Mã Tô, Can Đình Đình

《十里洋场拾年花》先导片花 盛一伦首演民国剧
Fist Air Date:
Năm 2019

Season 0

Videos

《十里洋场拾年花》先导片花 盛一伦首演民国剧
Related Shows To

Thập Lý Dương Trường Thập Niên Hoa

Reviews for

Thập Lý Dương Trường Thập Niên Hoa