Thế Giá Công Chúa

Tên Trung :  替嫁公主, The Wrong Royal Bride

Số tập; 20

Nội Dung CHính : Vào Thời Nam Bắc Triều , COn gái của Trần Quốc Thái Phó buộc phải kết hôn với Chu Hoàng Đế Vũ Văn Ung. Liễu Tịnh phải thay thế công chúa để kết hôn với Vũ Văn Ung  một nhân vật bù nhìn không nắm giữ quyền lực. Cô Bị cuốn vào âm mưu tranh đoạt quyền lực trong hoàng tộc.

Diễn Viên Chính :

Cống mễ vai Liễu Tịnh

Mễ Nhiệt vai Vũ Văn Ung

 

Fist Air Date:
năm 2019

Season 0

Related Shows To

Thế Giá Công Chúa

Reviews for

Thế Giá Công Chúa