Thiên kim háo Sắc

Tên Trung : 绝世千金

Tên anh : Lascivious Lady

Số tập : 24

Diễn Viên Chính:

Cung tuấn vai Chung Vô Mị

Trịnh Thu Hoằng vai Lâm Lạc Cảnh

Phương Dật Luân vai Liễu Tu Văn

Kim Khải Ninh vai Giang Hiên Vũ

Lý Hào vai Hoa Ưng Trì

Y Sa vai Hỉ Thước 

 

Fist Air Date:
Năm 2019
Genres:
Xuyên Không

Season 0

Related Shows To

Thiên kim háo Sắc

Reviews for

Thiên kim háo Sắc