Thiên Tuyết Nhất Bộ Chi Xuân Hoa thu Nguyệt

Tên trung : 天雷一部之春花秋月, Spring Flower, Autumn Moon

Nội dung CHính : Một người phụ nữ đến từ tương lai đến trái đất giống như tưởng tượng để trải nghiệm tình yêu lần đầu tiên. Cô ấy tên là Chun Hua và rơi vào một mối tình lãng mạn phức tạp với hai chàng trai trẻ đối lập nhau như đen và trắng.  

Diễn Viên Chính : Lý Hồng Chí, triệu lộ tư

Ngô tuấn dư vai Tiêu Bạch

Khương nGuyên vai Phong thái thái

Lưu Di Đồng vai Tần lưu Phong

Thịnh Huệ Tử vai Lãnh Ngưng

 

 

 

Fist Air Date:
năm 2019

Season 0

Related Shows To

Thiên Tuyết Nhất Bộ Chi Xuân Hoa thu Nguyệt

Reviews for

Thiên Tuyết Nhất Bộ Chi Xuân Hoa thu Nguyệt