Thời Gian 7 giờ

Tên trung : 计时七点, The Timeliness Change, Seven o'clock ,

Nội Dung Chính : Dựa trên một webtoon, câu chuyện kể về hai người đột nhiên biến thành 12 tuổi mỗi ngày trong 12 giờ - ngoại trừ một người biến hình lúc 7 giờ sáng, người kia lúc 7 giờ tối

Diễn Viên : Cao hãn Vũ, Vương Tử VI

 

Fist Air Date:
năm 2019
Genres:
Thanh Xuân

Season 0

Related Shows To

Thời Gian 7 giờ

Reviews for

Thời Gian 7 giờ