Thức Tỉnh Thứ Hai

Tên Trung: 二次 觉醒

Tên Anh : Second Awakening

Số Tập:12

Thể loại: Hành động , Lãng mạn , Khoa học viễn tưởng

Nội Dung CHính: Một câu chuyện xảy ra trong thế giới tương lai, trí thông minh nhân tạo AI cơ bản đã thay thế con người trong mọi tầng lớp xã hội. Khi trí thông minh nhân tạo sinh ra tự ý thức, sự sống còn của con người đang bị đe dọa. "Thức tỉnh thứ hai" xoay quanh sáu sự thức tỉnh dựa trên một robot thông minh AI có tình cảm.

Diễn Viên CHính: Trần Bách Dung, Thị TUyên Như

 

【热播剧】二次觉醒 1 丨 Awaken EP1 AI智能机器人科幻犯罪剧 Sci-Fi Crime 2019
Fist Air Date:
Năm 2019

Season 0

Videos

【热播剧】二次觉醒 1 丨 Awaken EP1 AI智能机器人科幻犯罪剧 Sci-Fi Crime 2019
Related Shows To

Thức Tỉnh Thứ Hai

Reviews for

Thức Tỉnh Thứ Hai