Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ

Diễn Viên Chính :

Đỗ Nhược Khê vai Tô Mạt Nhi

Nghiêm Khoan vai Đa Nhĩ Cổn

Phú Đại Long vai Hoàng Thái Cực

Lưu Thiên Hàm vai Bố Mộc Bố Thái

Phàn Dục Quân vai Nặc Mẫn

Nhạc Lệ Na vai TRiết Triết

Mã Đan Nỉ vai Hải Lan Châu

 

Fist Air Date:
Chiếu ngày 1/10/2018
Genres:
Lịch Sử

Season 0

Related Shows To

Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ

Reviews for

Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ