Tương Dạ Phần 2

Tên Trung: 将夜之光明之战

Tên anh: Ever Night: Season 2

Nội Dung Chính; Tiếp nối câu chuyện của phần 1 . Kể về cuộc chiến tranh của Đại Đường chống lại các quốc gia khác.

Diễn Viên Chính: Vương hạc Đệ, Mạnh tử nghĩa, tống y nhân

 

Fist Air Date:
Năm 2019

Season 0

Related Shows To

Tương Dạ Phần 2

Reviews for

Tương Dạ Phần 2