Vũ Động Càn Khôn Phần 2

Tên Tiếng TRung : 武动乾坤 (上)

Tên Tiếng Anh : Martial Universe: Season 2

Diễn Viên Chính:

Thích Tiểu Long vai Lâm Viêm

Liễu Nham Vai Mục Thiên Thiên

Sách Tiếu Khôn vai Lâm Điêu

Đổng Tình vai Lâm thanh Đàn

Lý Hân Lượng vai Đằng Lỗi

Tiểu Tư Cầm Cao Oa vai Huyên tố

Ngô Nhã Quân vai Mộ Linh San

Triệu Đan vai Tô Nhu

Trần Nhã Đình vai Mộ Tâm Tình

Fist Air Date:
Chiếu Tháng 10/2018
Genres:
Kiếm hiệp

Season 2

20 Episodes

Related Shows To

Vũ Động Càn Khôn Phần 2

Reviews for

Vũ Động Càn Khôn Phần 2