Xin Chào Người Bạn Phản Biện

Diễn Viên Chính :

Phan Hựu thành vai Bạch Vũ

Lâm hân Nghị vai Dịch Tiểu Hi

Kiệt Sĩ Minh vai Thanh Bắc 

TIêu Na vai Cảnh Đình Đình

Ngô Nhạc khanh vai Dương hoa hạ

Đỗ Song Vũ vai Tôn TÌnh 

Lưu Ta Ninh vai Tiểu Ân

 

 

Fist Air Date:
năm 2019

Season 0

Reviews for

Xin Chào Người Bạn Phản Biện