A Lệ Á

Tên Trung : 阿丽亚.
Biography of

A Lệ Á

Diễn Viên A Lệ Á. Nơi Sinh : nội mông. Trường đại học Học viện sân khấu Thượng Hải. Phim Tham Gia : Phù Dao Hoàng hậu vai Đường CHỉ Dung, Bất Phụ NHư Lai bất phụ khanh, Thời đại thể thao điện tử, Cửu Châu Thiên không thành

See all bio
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc