An thần Tâm

Biography of

An thần Tâm

Tên trung: 安晨芯

nữ diễn viên trẻ người Trung Quốc. Phim tham gia; Bí mật phụ nữ mùa thứ hai, Bán yêu hoàng đế, Phục Long QUyết

See all bio
Date of Birth:
30 tháng 12 năm 1992
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Đài Loan