Bạch Khách

Tên Trung: 白客
Biography of

Bạch Khách

Nơi sinh Thái An, Sơn Đông. Nghề nghiệp Diễn viên, diễn viên lồng tiếng. Nhóm máu Loại O. Chiều cao 178cm. Đại học Truyền thông Trung Quốc. Phim Tham Gia: Minh Hồng Truyện vai Lưu Tinh Vũ, Thầy Giáo Thịt Tươi, Tây Nhai Hiệp

See all bio
Date of Birth:
Ngày 9 tháng 7 năm 1988
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu Ngày 20/ 9/2018