Bốc Quan Kim

Tên Trung: 卜冠今
Biography of

Bốc Quan Kim

Diễn Viên Bốc Quan Kim. sinh ra ở tỉnh Hồ Bắc . tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch. Chiều cao 162cm. Trọng lượng cơ thể 45kg Phim tham gia: Hạo lan truyện, Bỗng Nhiên hè tới, Thích Cục

See all bio
Date of Birth:
25 tháng 5 năm 1994
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Trung Quốc