Tô Hiểu Đồng

Tên Trung : 苏晓彤
Biography of

Tô Hiểu Đồng

Diễn Viên Tô Hiểu Đồng. Sinh tại Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Giải thưởng Người mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Sinh viên Đại học Bắc Kinh lần thứ 24. Phim tham gia: 49 ngày, Thống chế

See all bio
Date of Birth:
9 tháng 11 năm 1998
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc