Tống Dật

Biography of

Tống Dật

Diễn Viên Tống Dật. Tên Tiếng Trung: 宋轶. Sinh Tại ; Tỉnh Hồ Bắc. Nhóm máu Loại A . Chiều cao 168cm. Cân Nặng: 44 kg. Tốt Nghiệp Học Viện Hý Kịch TRung Ương. Phim 2018 : Thần phong Đao, Thời Đại Lập Nghiệp, Khánh Dư Niên, Phong Sào.

See all bio
Date of Birth:
Sinh ngày 31/10/1989
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc