Triệu Lộ Tư

Tên Trung : 赵露思
Biography of

Triệu Lộ Tư

Sinh tại Thành Đô, Tứ Xuyên, là một nữ diễn viên ở Trung Quốc đại lục. Đại học Mingdao, Đài Loan, Trung Quốc. Phim Tham Gia ; Phượng tù hoàng, Ôi Hoàng Đế bệ hạ của tôi, manh thê thực thần, thanh nang truyện

See all bio
Date of Birth:
9 tháng 11 năm 1998
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc