Đại tống thiếu niên chí phần 2

Phim trung quốc ; Đại tống thiếu niên chí phần 2

Tên trung  ;  大宋少年志2, Young Blood 2

Số tập : 12

Nội dung Phim : tiếp tục cuộc phiêu lưu của 6 thành viên sang Tây hạ để tìm kiếm tung tích của Triệu giản

Diễn viên chính;

Trương tân thành vai Nguyễn trọng tân

Châu vũ đồng vai triệu giản

Đỗ Vũ thần vai một tạng vương phi

Vương khả vai Sở niểu

Hồ Gia hân vai Lương mai hương thiếu đô thống Hựu CHâu

Fist Air Date:
2023

Season 0

Related Shows To

Đại tống thiếu niên chí phần 2

Reviews for

Đại tống thiếu niên chí phần 2