Hồ Đồng

Tên Trung:  胡同, Alley

số tập: 40

nội dung chính:

Nó kể về một gia đình gồm ba thế hệ phụ nữ luôn thực hiện ý định phục vụ khu phố từ những ngày đầu giải phóng đến nay. Câu chuyện của họ ghi lại khuôn mặt của giới trẻ trong từng thời kỳ để giới thiệu Văn hóa Hutong ở Bắc Kinh. Tian Zao đã tham gia công tác cơ sở từ những ngày đầu giải phóng. Cuối cùng cô ấy trở thành một nhà lãnh đạo của ủy ban cư dân và phục vụngười trong 70 năm. Cô tham gia bắt gián điệp, hạn chế nạn mù chữ và lãnh đạo quần chúng quyên góp đồ thủ công cho quân tình nguyện. Trong thời kỳ cải cách, bà khuyến khích con gái (Elvira Cai) kế tục công việc của mình. Tian Zao đã không rời chức vụ của mình ngay cả khi cô ấy đã nghỉ hưu. Khi bà 90 tuổi, cháu gái của bà đã trở thành lãnh đạo mới của ủy ban cư dân.

Diễn Viên chính;

Triệu lộ Tư, Quan Hiểu Đồng, Thái Văn tịnh

Season 0

Related Shows To

Hồ Đồng

Reviews for

Hồ Đồng