Tuổi 16 của chúng ta phần 2

Tên Trung: 我们的少年时代 第二季,  Boy Hood 2

Số tập: 40

nội dung chính:

Câu chuyện nói về tuổi 16 đầy hồn nhiên của học sinh trung quốc

Diễn viên chính;

Tống tổ nhi

Fist Air Date:
2022
Genres:
Thanh Xuân

Season 0

Related Shows To

Tuổi 16 của chúng ta phần 2

Reviews for

Tuổi 16 của chúng ta phần 2