Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Phim Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 2023

Tên trung :  雪鹰领主, Snow Eagle Lord

số tập : 40

Nội dung phim :

Bước chân của người khổng lồ sống giữa dòng dung nham có thể phá hủy cả ngôi thành, Ác ma vực sâu luôn muốn tiến vào cái thế giới này, Mà thần linh giáng trần, đi lại giữa nhân gian truyền bá sự vinh quanh của họ. Nhưng toàn bộ thế giới lại do đế quốc Long Sơn thống trị. Đây là một đế quốc của con người. Toàn bộ những tri thức uyên bác được cất giữ trong tháp pháp sư cả trăm, ngàn năm. Các kỵ sĩ tuần tra canh giữ bầu trời, mặt đất và trên biển. Tại tỉnh An Dương của đế quốc có một lãnh địa của quý tộc rất bình thường gọi là Tuyết Ưng lĩnh… Câu chuyện được bắt đầu từ nơi này!

Diễn viên : Cổ lực na trát, hứa khải

Fist Air Date:
2023

Season 0

Related Shows To

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Reviews for

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ